Slip Jigs

  1. Slip jig The Humours of whiskey (Bm)
  2. Slip jig Hardiman the fiddler (Ador)
  3. Slip jig Gort na mona (G)
  1. Slip jig Aasleagh falls
  2. Slip jig A fig for a kiss (Edor)
  3. Slip jig The Butterfly (Emin)